Svenska Retoriksällskapet

Effektiv presentationsteknik på jobbet

TALA INFÖR ANDRA. Varje dag hålls tusentals presentationer på arbetsplatser runt om i landet. Information presenteras i allt från styrelserum till mässmontrar, på kontor, sjukhus, fabriker och i skolor. Bra kunskaper i presentationsteknik är viktigt, för alla människor som förmedlar information och påverkar beslut. Vill du blir en skickligare och intressantare presentatör? Vi erbjuder företagsinterna utbildningar i presentationsteknik.

Läs mer: Tala, presentera och agera inför publik » 

 Kommunikation och motivation

Grupputveckling: Samarbete, mål och resultat

SPORRA ER GRUPP. Brukar du funderar över vilka oupptäckta talanger och potentialer människor på er arbetsplats har – och du själv? Vill du locka fram mer av de otroliga krafter som finns hos människor som känner motivation och engagemang? Vi erbjuder tjänster inom grupputveckling, med fokus på kommunikation, motivation, samarbete och resultat. Vill ni stärka er arbetsgrupp och förbättra resultaten i ert företag?

Läs mer: Utveckla er arbetsgrupp och arbetsplats » 

 Retorik och positiv psykologi

Beröm: Skapa glädje, utveckling och trivsel

ORD SOM PÅVERKAR. Att uttrycka uppskattning och ge beröm kan göra under, både på en arbetsplats och i enskilda människors liv. Men hur ger man beröm på ett bra sätt? Varför avstår många chefer och kollegor från att ge varandra beröm och uppmuntran, när beröm kan utveckla och lyfta enskilda personer, arbetslag och hela organisationer? Vi erbjuder inspirationsföreläsningar om konsten att ge beröm och uttrycka uppskattning. Stärk motivationen, arbetsglädjen och den psykosociala arbetsmiljön på jobbet.
Läs mer: Inspiration och utveckling på ert jobb » 

 Konsten att hålla bra presentationer

Praktiska tips för dig som känner osäkerhet när du ska tala och agera inför andra människor.

Njut av att tala inför publik

AGERA INFÖR PUBLIK. Det kan vara enkelt att hålla riktigt bra presentationer. Svenska Retoriksällskapet hjälper människor att bli bättre på presentationsteknik. Ofta kan enkla knep och strategier göra stor skillnad. Vi utbildar både vana och mindre vana talare till intressantare och professionellare presentatörer och kommunikatörer.

Läs mer: Utbildningar och föreläsningar i presentationsteknik » 

Personalutveckling

 

 Motivation

"Vill du kunna påverka människors intresse, tankar och engagemang när du talar."

Utveckla dina retoriska talanger » 

 

"Vill du ta tillvara den enorma potential och kraft som finns hos motiverade människor?"

Utveckla människors motivation » 

Kommunikation som utvecklar företag. Vårt sätt att kommunicera på jobbet har stor betydelse, oavsett bransch eller verksamhet. Bra kommunikation är en viktig nyckel för att skapa framgångsrika arbetslag och verksamheter.

 

Kommunikation för företag som vill utvecklas ...

Skapa positiv utveckling och framgångsrika arbetsgrupper. Svenska Retoriksällskapet erbjuder föreläsningar och kurser om kommunikation som stärker människor, arbetsgrupper och företag. Vill ert företag utveckla kommunikationen och bemötandet i er verksamhet? Vill ni stärka kommunikationen, internt och externt?

 

Enligt forskning står vår begåvning (IQ) bara för cirka 20 procent av våra möjligheter till att nå framgångar i livet. Andra otroligt viktiga faktorer som bidrar till framgångar är förmågan att kommunicera bra med andra människor, social kompetens, en positiv livssyn och självinsikt. Söker ert företag en föreläsning eller kurs om kommunikation som utvecklar arbetsplatser och företag? Vill ni få kompetensutveckling, inspiration och nya perspektiv för ert företags utveckling?

Företagsutbildningar: Kontakta oss för mer information »

 Nå nya framgångar

Affärsetikett. Etik och etikett fyller en viktig, men inte alltid självklar funktion i affärsvärlden och på jobbet. Bra bemötande skapar nöjda kunder. Nöjda kunder är återkommande kunder och därmed lönsamma kunder.

 

Kommunikation och bemötande i yrkeslivet

Unika kompetenser. Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser och föreläsningar inom bemötande, etik, vett och etikett i affärslivet. Hos oss finns några av Sveriges främsta utbildningskonsulter inom bemötandefrågor och personlig kommunikation i affärsvärlden. Ann-Marie Lewis och Pernilla Thellmark är två av Svenska Retoriksällskapets utbildningskonsulter inom vett och etikett i affärslivet.

 

Etikettkonsult med unika kunskaper från olika miljöer

Ann-Marie Lewis är en kunnig och engagerad föreläsare. Hon är van vid att utbilda och coacha allt från personalgrupper till toppchefer. Dessutom arbetar hon som internationell "spion" inom service och kundkommunikation.  

Läs mer: Ann-Marie Lewis » 

 

Pernilla Thellmark om vett
och etikett i yrkeslivet:

– Vett och etikett handlar för mig om hur vi bemöter varandra. Vi vill alla bli sedda, respekterade och bekräftade. Att titta någon i ögonen, att ”ta in” alla i rummet, att lyssna och bry sig om är exempel på vardaglig vett och etikett.

Läs mer: Bra kundrelationer skapar framgångsrika företag »

 

 

 

 

 

 

 

 Vi erbjuder

Personal- och chefsutveckling

Svenska Retoriksällskapet utvecklar människor till bättre kommunikatörer. Vi utbildar, inspirerar och coachar människor i yrkeslivet till skickligare, insiktsfullare och professionellare kommunikatörer. Svenska Retoriksällskapet arbetar med unika utbildningar och tjänster inom intern och extern kommunikation för företag över hela landet. Vi erbjuder kurser för allt från mindre personalgrupper till föreläsningar inför flera hundra personer.

 Praktisk retorik

Retorikkurser

Ordens makt och tankens kraft. Vill ert företag utveckla chefer och medarbetare i praktisk retorik för arbetslivet?

Läs mer: Kurser » 

 Anrik vetenskap

Vad är retorik?

Retorik handlar om konsten att kommunicera med andra människor på ett så bra sätt som möjligt i olika sammanhang. Ämnet handlar om otroligt mycket mer än vältalighet. Retorik handlar om medveten kommunikation, oavsett om det gäller via tal, skrift eller exempelvis reklam. Retorik är en av världens äldsta vetenskaper.

 Kommunikation

Utveckla framgångsrika relationer i arbetslivet

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet erbjuder föreläsningar, kurser och workshops för företag som vill stärka sin verksamhet, internt och externt.

 Tala med framgång

En smart investering
för bättre affärer

Bra presentationsteknik och kommunikation är en konst. Med rätt kunskaper, bra träning och personlig respons kan både vana och mindre vana talare utvecklas som talare. Effektiv presentationsteknik är en konst som går att utveckla. Ingen föds till talare, det är något man blir.
Läs mer: Inspirera som talare och presentatör »  

 Om oss

Kunskap utvecklar

Svenska Retoriksällskapet arbetar med det som vi har ett brinnande engagemang för, kommunikation som utvecklar företag, internt och externt. Våra konsulter hjälper personalgrupper, ledningsgrupper och företag att utvecklas.
Läs mer: Konsulter med unika kompetenser » 

 Fler sidor: Från talade ord till visuell kommunikation

 Agera inför publik » 

 Ledarskapsutveckling »    

 

 

 

 Marknadskommunikation » 

 Utvecklande kommunikation » 

 

 Säljpresentationer »

 PowerPoint » 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper. Söker ni en kurs eller föreläsning om retorik, presentationsteknik och kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni utbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.