Svenska Retoriksällskapet

Intensivutbildning i retorik: 2 kursdagar

 

Retorik och presentationsteknik för chefer

 

Vill du presentera information, verksamhetsmål, kundinformation, visioner eller problemlösningar så att människor lyssnar, berörs och kommer ihåg? Vill du bli bättre på att vinna människors förtroende och skapa positiva och framgångsrika relationer i yrkeslivet?

 

Kurs

Det här är en praktiskt inriktad kurs i retorik och presentationsteknik. Kursen kombinerar teori, praktiska tips, praktiska övningar med personlig respons och gemensamma erfarenhetsutbyten. Vi arbetar med improvisationsövningar samt en förberedd övning som deltagarna förbereder mellan kursdagarna.

 

Om innehållet

Den här utbildningen i retorik och presentationsteknik för chefer tar särskilt upp:

• Retorik, att påverka människor med ord och tankar i rollen som chef och ledare.

• Retorik, en anrik vetenskap med fascinerad historia, kort exposé.

• Viktiga faktorer att tänka på för alla som vill hålla bra presentationer.

• Kroppsspråk, klädsel och icke verbal kommunikation.
• Praktiska metoder för att fånga och upprätthålla människors intresse.

• Talarens främsta plikter.

• Tekniker för att påverka och beröra människor.

• Ordens makt, ordval, värdeladdning och stilnivå.

• Konsten att inspirera och engagera människor som talare och presentatör.

• Diplomati för chefer och ledare. Om konsten att formulera budskap på ett tydligt men ändå trevligt sätt.

• Sju vanliga misstag att undvika i sitt sätt att kommunicera i rollen som chef.

• Fem viktiga psykologiska faktorer som skapar och kännetecknar bra kommunikation i yrkeslivet.

 

Kursen innehåller två improviserade övningar med respons samt en förberedd uppgift. Varje deltagare får personlig respons, för att öka sin medvetenhet om egna styrkor och svagheter i olika talsituationer.

 

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper fordras. Men det är positivt om du har viss vana av att presentera information och beslut inför mindre och större grupper i olika sammanhang. Det gör att du kan relatera till egna erfarenheter och upplevelser i din utveckling som talare.

 

Deltagaravgift

Enligt offert. Priset baseras på antal deltagare.

 

Kursorter

Kursen erbjuds som företagsintern utbildning över hela landet.

 

Antal dagar

Två utbildningsdagar.

 

Tider

Dag 1: Klockan 9.00–16.30.

Dag 2: Klockan 9.00–17.00.

 

Antal deltagare

Mellan 5 och 10 kursdeltagare.

 

 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper. Söker ni en kurs eller föreläsning om retorik, presentationsteknik och kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni utbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.