Svenska Retoriksällskapet

Kommunicera med framgång 

Bemötande och kommunikation i yrkeslivet


Bra kommunikation och bra bemötande i yrkeslivet är lika viktigt oavsett vilken verksamhet man arbetar i. Men vad är egentligen bra kommunikation och bemötande? Vad utmärker bra kundbemötande och god service? Hur skapar vi bra relationer mellan människor, internt och externt? Vilket ansvar har jag för dessa frågor som medarbetare i en organisation?

 

Att kommunicera med stil och framgång med andra människor är en ständig utmaning. Varför lyckas vissa människor bättre än andra? Den här utbildningen uppmärksammar professionell kommunikation i yrkeslivet. Utbildningen fokuserar på personlig kommunikation och konsten att ge ett trevligt och serviceinriktat intryck. Olika föreläsningsteman ger deltagarna konkreta tips på hur man kan förbättra och utveckla sina egna färdigheter inom personlig kommunikation, kundbemötande och service. Deltagarna får också diskutera verklighetsbaserade case.

 

Utbildningen uppmärksammar en rad viktiga detaljer som kännetecknar professionell kommunikation och god service. Kursdeltagarna får ta del av psykologiska faktorer som påverkar hur människor uppfattas av andra, positivt eller negativt. Kursen lär ut psykologiska mekanismer som är både viktiga och användbara, oavsett om det gäller intern eller extern kommunikation.

 

Utbildningen fokuserar på:

Service – alla människor gillar ett trevligt bemötande och god service. Men vad är god service, egentligen? Hur ger vi god service?


Varumärke och image – hur vill er verksamhet uppfattas i förhållande till konkurrenterna? Att profilera en verksamhet genom sitt eget sätt att kommunicera och agera, i ord och handling.


Kommunikation och bemötande – vad kännetecknar bra och professionell kommunikation mellan människor i yrkeslivet, internt och externt. Utbildningen tar upp exempel på vanliga och onödiga misstag som är enkla att förebygga.

 

Verbal och icke verbal kommunikation – vad uttrycker vi egentligen, inte bara med ord, utan också med kroppsspråk och klädsel.


Vett och etikett i yrkeslivet – små detaljer har ibland större betydelse än vad många människor tror. Sociala koder påverkar både kommunikationen och trovärdigheten. Vett och etikett är viktigt i yrkeslivet och affärsvärlden. Många företag och organisationer har vinster att hämta hem genom att uppmärksamma frågor inom vett och etikett i den egna verksamheten.

 

 

 Beställ en utbildning till ert företag

Kurser och föreläsningar i bemötande och kommunikation

Vi erbjuder: Företagsinterna utbildningar i bemötande och kommunikation. Vi håller både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade kurser.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Föreläsningar: Längd, två alternativt tre timmar, beroende på era förutsättningar och önskemål.

Kurser: Längd, hel- eller halvdagskurser med praktiska moment. Önskas en praktiskt inriktad heldagskurs rekommenderar vi 10–25 deltagare.

Pris: Enligt offert. Priset baseras på antal deltagare.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 

Företagsinterna utbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper i företag som vill utveckla den interna och externa kommunikationen.

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller föreläsningar om kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.