Svenska Retoriksällskapet

Framgångsrik kommunikation. Hur vi kommunicerar på jobbet har betydelse, stor betydelse. Både för hur en verksamhet mår och hur en verksamhet går. Svenska Retoriksällskapet arbetar med utbildningar åt företag som vill utveckla kommunikationen, internt och externt.

 

 

 

Utbildningar: Kurser och föreläsningar som utvecklar

 

Svenska Retoriksällskapet kompetensutvecklar människor inom intern och extern kommunikation. Hos oss hittar ni utbildningar inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi utbildar inom kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag. Våra kunniga och rutinerade konsulter och föreläsare lära ut användbara tekniker och ger praktiska tips till företag som vill stärka kommunikationen, internt och externt.

 

Svenska Retoriksällskapet erbjuder företagsinterna kurser och föreläsningar för personal- och chefsgrupper över hela landet. Vi arbetar med personalutveckling, men också chefsstöd åt ledningsgrupper och bolagsstyrelser inom kommunikation och HR-relaterade frågor. Svenska Retoriksällskapet hjälper arbetsgrupper och företag att utvecklas.

 

 

 Kompetensutveckling: Kurser, föreläsningar och workshops

 

 Effektiva presentationer

Presentationsteknik

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer i yrkeslivet. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Effektiv presentationsteknik » 

 PowerPoint med power

PowerPoint

PowerPoint – ett älskat och avskytt program. Lär dig hålla professionella och intressanta presentationer med hjälp av PowerPoint eller andra presentationsprogram. Få publiken att minnas både dig och ditt budskap på ett positivt sätt.
Presentera med PowerPoint »    

 Retorik i praktiken

Retorikkurser

Vill du bli bättre på att fånga, beröra och påverka människor? Vill du kunna påverka människors intresse och engagemang när du talar, oavsett om det är i ett samtal mellan två personer på jobbet, inför chefsgrupper eller vid ett möte med kollegor eller kunder?

Retorik för arbetslivet »

 Vässa kommunikationen

Retorik – konsten att påverka

Retorik är ett fascinerande ämne om personlig kommunikation. Det är ett vetenskapligt ämne, lika användbart yrkesmässigt som privat. Mycket går att lära av retorikens enkla och användbara tekniker. Bra kommunikation handlar ofta om små, men viktiga detaljer. Lär dig mer om retorik, psykologi och konsten att kommunicera med framgång.

Praktisk retorik » 

Positiv psykologi

Beröm

Att uttrycka uppskattning och ge beröm kan göra under, både på en arbetsplats och i enskilda människors liv. Skapa positiva relationer, väck människors inre motivation och nå fantastiska prestationer med hjälp av positiva ord och tankar. Lära dig mer om konsten att uttrycka uppskattning, beröm och positiv respons med framgång.
Skapa positiva relationer » 

 Intern kommunikation

Intern kommunikation för företag som vill utvecklas

Vill ni stärka er verksamhet? Vill ni utveckla kommunikationen och utvecklingsfokuset i er verksamhet? Vi erbjuder kurser inom intern kommunikation och utvecklingsarbete på jobbet.

Kontakta oss för information »

 Retorik för chefer

Ledarskap och kommunikation

Hur blir vi skickligare på att utveckla och kommunicera viktiga budskap i rollen som chef och ledare? Det här är en praktiskt inriktad kurs för chefer och ledare. Kursen vänder sig till ledningsgrupper och chefsgrupper som vill utveckla kunskaperna och färdigheterna inom retorik och ledarskap. Kontakta oss för information »

 Ledarskap

Chefskommunikation

Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och lyfter dina medarbetare till att göra ett fantastiskt bra jobb?

Chefsutveckling » 

    Utbildningar för företag som vill bli ännu bättre

Kurser, workshops och inspirationsföreläsningar

Svenska Retoriksällskapet håller även andra utbildningar inom kommunikation och ledarskap för företag. Våra konsulter erbjuder företagsinterna kurser inom exempelvis retorik för chefer, men också effektiv presentationsteknik i rollen som ledare. Vi erbjuder företagsinterna kurser, föreläsningar, seminarier och workshops inom personal- och chefsutveckling. Kontakta vår kundservice om ni har specifika utbildningsbehov.
Kontakta oss » 

 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper inom intern och extern kommunikation i företag som vill utvecklas. Söker ni en utbildning inom kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.