Svenska Retoriksällskapet

Utforma en kurs i retorik utifrån era behov. Skapa en unik retorikkurs.Retorikkurser

Vill du bli bättre på att fånga, beröra och påverka människor? Vill du kunna påverka människors intresse, tankar och engagemang när du talar, oavsett om det är i ett samtal mellan två personer på jobbet, inför en chefsgrupp eller vid ett möte med kollegor, kunder eller samarbetspartners? 

 

Svenska Retoriksällskapet erbjuder företagsinterna kurser, föreläsningar, seminarier och workshops inom praktisk retorik. Vi utbildar, inspirerar och coachar människor i yrkeslivet och karriären till bättre, säkrare och professionellare talare och kommunikatörer. Vi fokuserar på retorik i yrkeslivet, i både förberedda och improviserade situationer.

 

Svenska Retoriksällskapet håller praktiskt inriktade retorikkurser och inspirationsföreläsningar över hela landet. Våra retorikkonsulter utbildar både större och mindre personal- och chefsgrupper. Bland våra kursdeltagare finns allt från företagsledare, chefer, arbetsledare till informatörer och marknadsförare, jurister, läkare, forskare, förhandlare, konsulter, pedagoger och andra utbildare, för att nämna exempel på yrkesgrupper.

 

Vi erbjuder företagsanpassade retorikutbildningar. En praktiskt inriktad utbildning inom retorik kan innehålla:

• Retorik – en anrik vetenskap med fascinerad historia. Vad kan vi alla lära av den?

• Att påverka med ord och tankar.

• Viktiga psykologiska faktorer som skapar god kommunikation.

• Jante eller talang ... Hur ser du på dig själv och människorna runt omkring dig?

• Att påverka människor på ett positivt sätt.

• Därför gillar vi vissa människor bättre än andra.

• Talarens plikter.

• Diplomati och ordens värdeladdning.
• Tekniker för att förebygga och hantera nervositet som talare.

• Kroppsspråk och icke verbal kommunikation.

• Inspirerande presentationer. Viktiga faktorer att tänka på när man planerar och håller en presentation.
• Praktiska metoder för att fånga och upprätthålla människors intresse.

• Förberedda och improviserade övningar med respons. Varje deltagare får personlig respons, för att öka sin medvetenhet om egna styrkor och svagheter i olika talsituationer.

 

Söker ni efter en retorikutbildning till er personal- eller chefsgrupp? Boka en företagsintern utbildning till er verksamhet. Vi erbjuder företagsanpassade retorikkurser och retorikföreläsningar. Kontakta oss och berätta mer om era utbildningsbehov. Hos oss kan ni beställa en praktiskt inriktad kurs, en inspirerande och lättsam föreläsning eller en rolig workshops om retorik. Vi erbjuder också föreläsningar och utbildningar inom presentationsteknik för arbetslivet.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 Kommunikation: Att påverka med tankar och ord

Vad är retorik, egentligen?

Mer än vältalighet. Vill du lära dig mer om ordens makt och tankens kraft? Retorik handlar om konsten att kommunicera med andra människor på ett så bra sätt som möjligt i olika sammanhang. Ämnet handlar om otroligt mycket mer än vältalighet. Retorik är medveten kommunikation – strategisk kommunikation – oavsett om det gäller via tal, skrift eller exempelvis reklam. Ämnet är en av världens äldsta vetenskaper och består av anrika teorier och praktiskt användbara metoder. Många av metoderna är både enkla att lära och väldigt användbara, både i yrkeslivet och privat. Retorik handlar om att presentera och förmedla information och budskap så att människor lyssnar, kommer ihåg och berörs. Vill du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom praktisk retorik?

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper inom intern och extern kommunikation i företag som vill utvecklas. Söker ni en utbildning inom kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.