Svenska Retoriksällskapet

Att ge beröm. När gav du senast en kollega eller chef beröm? Behöver du fundera? Kanske behöver du i så fall bli bättre på att berömma människor, frikostigare och oftare. Beröm handlar om inte om att fjäska, utan om att uppmuntra och bekräfta.

 

 

Konsten att ge beröm

Att uttrycka uppskattning och ge beröm kan göra under, både på en arbetsplats och i enskilda människors liv. Men hur ger man beröm på ett bra sätt, när och hur? Vad är särskilt viktigt att tänka på kring konsten att ge beröm? Varför avstår många chefer och kollegor från att ge varandra beröm och uppmuntran, när beröm kan utveckla och lyfta enskilda personer, arbetslag och hela organisationer?

 

Alla människor behöver beröm och uppskattning för att utvecklas. Människor växer av beröm. Det gäller lika väl för barn som för vuxna människor i yrkeslivet och karriären. I arbetslivet kan beröm få människor att tycka om sitt jobb – eller att älska det – men även att prestera mer och bättre. Beröm kan också få människor att utvecklas och nå topprestationer som ingen ens trodde var möjliga.

 

Uppmuntran, beröm och positiv respons kan skapa ett fantastiskt arbetsklimat, öka människors engagemang, motivation och förebygga kommunikationsproblem och motsättningar på arbetsplatser. Ändå finns det arbetsplatser där det är lättare att hitta människor som frikostigt ger negativa och bitska kommentarer istället för beröm och uppmuntran.

 

Har du lätt för att ge beröm? När ger du beröm och på vilket sätt? I en galluppundersökning anser 69 procent att beröm och uppskattning från deras chefer är mer motiverande än pengar. Vill du lära dig mer om konsten att ge beröm? Söker ni en inspirationsföreläsning om konsten att ge beröm och förmågan att uttrycka uppskattning, uppmuntran och positiv respons som får människor att utvecklas?

 

 

 Beställ en föreläsning eller utbildning till ert företag

Ge beröm

Vi erbjuder: Företagsinterna utbildningar om bemötande, kommunikation och konsten att ge beröm. Att uttrycka uppskattning och positiv respons kan få människor och organisationer utvecklas på ett fantastiskt sätt. Vi håller både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade kurser.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Föreläsningar: Längd, två alternativt tre timmar, beroende på era förutsättningar och önskemål.

Kurser: Längd, hel- eller halvdagskurser med praktiska moment.

Pris: Enligt offert. Priset baseras på antal deltagare och reskostnader.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta oss » 

 

 Andra utbildningar: Kurser och föreläsningar inom personlig kommunikation

 

Presentationsteknik

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Effektiv presentationsteknik » 

Retorik, konsten att påverka

Retorik är ett vetenskapligt ämne, lika användbart yrkesmässigt som privat. Mycket går att lära av retorikens enkla och användbara tekniker. Bra kommunikation handlar ofta om små, men viktiga detaljer.

Praktisk retorik »

Beröm

Skapa positiva relationer, väck människors inre motivation och nå fantastiska prestationer med hjälp av positiva ord och tankar. Lära dig mer om konsten att uttrycka uppskattning, beröm och positiv respons med framgång.
Skapa positiva relationer » 

PowerPoint

PowerPoint – ett älskat och avskytt program. Lär dig hålla professionella och intressanta presentationer med hjälp av PowerPoint eller andra presentationsprogram. Få publiken att minnas både dig och ditt budskap på ett positivt sätt. 

Presentera med PowerPoint »

 

Chefskommunikation

Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och lyfter dina medarbetare till att göra ett fantastiskt bra jobb? Vill du vara en skicklig kommunikatör?

Chefskommunikation » 

Retorik för chefer

Att förmedla obekväma budskap på ett tydligt, effektivt och bra sätt är en konst och utmaning. Retorik, konstruktiv kritik och diplomati är viktiga verktyg för chefer och ledare som vill kommunicera med framgång.

Kommunikation och ledarskap »

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet kompetensutvecklar människor i yrkeslivet och karriären till bättre, säkrare och professionellare kommunikatörer. Våra erfarna konsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper som vill utvecklas.

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.