Svenska Retoriksällskapet

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet erbjuder utbildningar och föreläsningar inom retorik i arbetslivet. Vi erbjuder företagsinterna kurser för personal- och chefsgrupper över hela landet.

 

 

 

Retorik: Kommunicera med framgång

Retorik är otroligt mycket mer än vältalighet eller konsten att tala och agera inför publik. Retorik handlar om förmågan att kommunicera, bedöma och påverka människor. Vill du utveckla dig själv som kommunikatör och lära dig mer om tankens kraft och ordens makt?


Retorik är en av världens äldsta vetenskaper, ett fascinerande ämne om personlig kommunikation. Bra kommunikation handlar ofta om små, men viktiga detaljer. Retorik är ett ämne, lika användbart yrkesmässigt som privat. Mycket går att lära av retorikens ofta enkla och väldigt användbara tekniker.

 

Svenska Retoriksällskapet hjälper människor att bli klokare och skickligare kommunikatörer. Vi håller utbildningar inom både klassisk och modern retorik, framför allt med fokus på kommunikation i arbetslivet, internt och externt.

 

Retorik är ett ständigt lika aktuellt och gångbart ämne. Vill du bli bättre på att förstå psykologiska mekanismer som påverkar kommunikationen mellan människor?

 

Vi erbjuder både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade utbildningar, som kurser och workshops inom retorik och personlig kommunikation i yrkeslivet.

 

 

 Beställ en föreläsning eller kurs till ert företag

Retorik och konsten att kommunicera med framgång

Vi erbjuder: Företagsinterna utbildningar i praktisk retorik. Vi erbjuder både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade kurser. Våra utbildningar fokuserar på retorik och kommunikation i arbetslivet, med konkreta tips och verklighetsbaserade exempel som hjälper deltagarna att utvecklas som kommunikatörer.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Föreläsningar: Längd, två alternativt tre timmar. 

Kurser: Längd, hel- eller halvdagskurser. Vi erbjuder även praktiskt inriktade kurser som omfattar två- alternativt tre utbildningsdagar, beroende på gruppstorlek och utbildningsbehov.

Pris: Enligt offert.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Andra utbildningar: Kurser och föreläsningar inom personlig kommunikation

 

Presentationsteknik

Lär dig hålla professionella, intressanta och engagerande presentationer. Tala så att människor lyssnar, känner intresse och kommer ihåg.

Effektiv presentationsteknik » 

Retorik, konsten att påverka

Retorik är ett vetenskapligt ämne, lika användbart yrkesmässigt som privat. Mycket går att lära av retorikens enkla och användbara tekniker. Bra kommunikation handlar ofta om små, men viktiga detaljer.

Praktisk retorik »

Beröm

Skapa positiva relationer, väck människors inre motivation och nå fantastiska prestationer med hjälp av positiva ord och tankar. Lära dig mer om konsten att uttrycka uppskattning, beröm och positiv respons med framgång.
Skapa positiva relationer » 

PowerPoint

PowerPoint – ett älskat och avskytt program. Lär dig hålla professionella och intressanta presentationer med hjälp av PowerPoint eller andra presentationsprogram. Få publiken att minnas både dig och ditt budskap på ett positivt sätt. 

Presentera med PowerPoint »

 

Chefskommunikation

Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och lyfter dina medarbetare till att göra ett fantastiskt bra jobb? Vill du vara en skicklig kommunikatör?

Chefskommunikation » 

Retorik för chefer

Att förmedla obekväma budskap på ett tydligt, effektivt och bra sätt är en konst och utmaning. Retorik, konstruktiv kritik och diplomati är viktiga verktyg för chefer och ledare som vill kommunicera med framgång.

Kommunikation och ledarskap »

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Svenska Retoriksällskapet kompetensutvecklar människor i yrkeslivet och karriären till bättre, säkrare och professionellare kommunikatörer. Våra erfarna konsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper som vill utvecklas.

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i arbetslivet. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.