Svenska Retoriksällskapet

Vanliga frågor ...

Utforma en kurs i retorik utifrån era behov. Skapa en unik retorikkurs.Har Svenska Retoriksällskapet kurser och utbildningar
som är helt unika?

Svar: En del av våra utbildningar är vi helt unika med. Våra utbildningar om vett och etikett för e-postanvändare tillhör dem. Utbildningar inom retorik eller presentationsteknik finns det däremot en mängd företag och organisationer som erbjuder, med väldigt varierande kvalitet.

 

Det vi gör till skillnad från många andra verksamheter är att vi anpassar våra utbildningsuppdrag utifrån beställarens behov, vilket ger bättre resultat än standardutbildningar. Dessutom har vi en unik bredd av kompetenser inom Svenska Retoriksällskapet. Hos oss finns retorikkonsulter som är vana vid att arbeta som chefer. Vi vet av egna erfarenheter betydelsen av bra kommunikation i företag och andra organisationer, internt och externt. Våra konsulter är vana vid att se saker både ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. De är också vana vid att utbilda både chefer och medarbetare.

 

 

Vad skiljer Svenska Retoriksällskapets utbildare inom retorik och presentationsteknik från andra retorikkonsulter?

Svar: Det finns många utbildningskonsulter i Sverige inom retorik, presentationsteknik och konsten att agera inför publik. En del utbildningskonsulter har gedigen utbildning och praktiska yrkeserfarenheter som grund. Det finns även dem som inte har en lika gedigen kompetens. Ibland kallas sådana personer för "handbokskonsulter". De har läst några böcker på egen hand och åtar sig sedan konsultuppdrag. Hos Svenska Retoriksällskapet har samtliga konsulter och föreläsare en lång, akademisk utbildning med en inriktning som är kopplad till undervisningsområdet. Vi ställer höga krav på våra utbildare och föreläsare. Det gäller allt från utbildningsbakgrund, ämneskompetens till yrkeserfarenheter, liksom förmåga att agera inför publik.

 

 

Vårt företag har hört talas om Svenska Retoriksällskapets utbildningar. Vi är intresserade av en föreläsning om retorik på 60 minuter för 215 anställda. Kan ni hålla en sådan föreläsning?

Svar: När ett företag vill beställa en utbildning via Svenska Retoriksällskapet, så vill vi först veta vad kunden har för behov, önskemål och förväntningar. Därefter tar vi ställning till om uppdraget ligger i linje med vår verksamhet. Vi åtar oss enbart uppdrag, som vi bedömer att vi har rätt kompetens för.

 

 

Hur stora grupper håller ni utbildningar, kurser eller föreläsningar för?

Svar: Storleken på grupperna varierar. Vi arbetar med allt från mindre personal- och chefsgrupper till inspirationsföreläsningar för flera hundra personer.

 

 

Vad kostar en utbildning hos Svenska Retoriksällskapet?

Svar: Våra priser baseras på antal deltagare, utbildningens längd och vilka specifika önskemål beställaren har kring innehåll och upplägg. Även reskostnader och restid påverkar priset. Vi har därmed inte möjlighet att ge prisuppgifter per telefon, utan lämnar en offert vid förfrågningar som vi känner att vi är rätt utbildningsaktör för.

 

 

Vilka personer ingår i Svenska Retoriksällskapet?

Svar: De utbildningskonsulter som är verksamma inom Svenska Retoriksällskapet är särskilt utvalda just för att de har unika kompetenser, både utbildnings- och yrkesmässigt, inom olika former av intern och extern kommunikation i arbetslivet, framför allt från stora och medelstora bolag och andra stora organisationer.

 

 

Jag söker efter en praktikplats? Har ni praktikplatser?
Svar:
Nej, tyvärr har vi inga praktikplatser.

 

 

Jag letar efter ett nytt jobb och tycker att det skulle vara intressant att arbeta som konsult. Typ, inom kommunikation. Har ni någon ledig plats?
Svar:
 Nej, dessvärre har vi inga lediga funktioner. Vi får istället önska lycka till i jobbsökandet.

 


Vad krävs för kompetens och erfarenhet för att vara konsult hos er?

Samtliga av Svenska Retoriksällskapets utbildningskonsulter har arbetat som ledare och chefer i olika verksamheter och branscher, en del även internationellt. Flera av våra konsulter har också arbetat som universitetslärare. Varje utbildningskonsult och föreläsare har en gedigen akademisk utbildningsbakgrund och unika kunskaper inom sitt arbetsområde – samt konkret erfarenhet av att arbeta med personal- och organisationsutveckling. Våra konsulter har värdefulla ämneskunskaper som baseras på såväl utbildningsmässig kompetens som praktiska yrkeserfarenheter, bland annat från ledande befattningar.

 

 

 

Läs mer om Svenska Retoriksällskapet

Vi arbetar med »

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper inom intern och extern kommunikation i företag som vill utvecklas. Söker ni en utbildning inom kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.