Svenska Retoriksällskapet

Bemötande och kommunikation på arbetet. Hur vi kommunicerar och bemöter varandra tillsammans på arbetet påverkar både våra gemensamma prestationer, men också arbetsglädjen, trivseln och motivationen på jobbet.

 

 

 

Kommunikation på arbetsplatsen: Hur gör vi på jobbet, i praktiken?

 

Hur vi tillsammans kommunicerar och bemöter varandra på arbetet har stor betydelse för för den psykosociala arbetsmiljön med faktorer som trivsel, motivation och arbetsglädje. Samtidigt påverkas även kundbemötandet och servicekulturen - positivt eller negativt.

 

Svenska Retoriksällskapet håller föreläsningar och kurser om bemötande och kommunikation i arbetslivet. Hur kommunicerar vi med varandra på vår egen arbetsplats - och med vilken effekt? Dessutom, hur kan vi stärka arbetsglädjen, trivseln och utvecklingsfokuset på jobbet, genom att öka vår egen och varandras medvetenhet om hur vi kommunicerar på jobbet, i praktiken.

 

 

 Beställ en utbildning till ert företag

Kommunikation på arbetsplatsen

Vi erbjuder: Företagsinterna föreläsningar och kurser inom personlig kommunikation på arbetsplatsen. Vi håller både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade kurser för personal- och chefsgrupper som vill utveckla kommunikationen internt på arbetet.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Föreläsningar: Längd, två alternativt tre timmar.

Kurser: Längd, halvdags- och heldagskurser.

Pris: Enligt offert. Priset baseras på antal deltagare, reskostnader och vilka specifika utbildningsbehov och önskemål som ert företag har.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Företagsutveckling: Personalutbildningar och chefsutbildningar

Tala, presentera

Effektiv presentationsteknik » 

Retorik, konsten att påverka

Praktisk retorik »

Utvecklande kommunikation

Kommunicera med framgång »

Kommunikation för chefer

Chefskommunikation » 

Grupputveckling

Utveckla er grupp » 

Intern kommunikation 

Kommunicera på jobbet »  

 

Ledarskapsutveckling 

Retorik och ledarskap » 

Positiv respons

Att berömma människor »

Bemötande och arbetsklimat

Beröm och uppmuntran »

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik för företag som vill utvecklas. Svenska Retoriksällskapet erbjuder kurser och föreläsningar för personal- och chefsgrupper som vill utveckla den interna och externa kommunikationen på jobbet. Våra erfarna utbildningskonsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper. Söker ni en kurs eller föreläsning om retorik, presentationsteknik och kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.