Svenska Retoriksällskapet

Intern kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag. Svenska Retoriksällskapet håller föreläsningar och kurser om intern kommunikation för företag som vill stärka arbetsklimatet, den interna kommunikationen och utvecklingstänket på jobbet.

 

 

 

Intern kommunikation

Intern kommunikation för företag som vill bygga framgångsrika arbetslag och verksamheter, där både medarbetare och chefer trivs och gör ett riktigt bra jobb tillsammans. Hur vi bemöter och kommunicerar med varandra på jobbet har stor betydelse för hur vi trivs på jobbet, men också för hur en verksamhet går. För hur vi kommunicerar internt påverkar även hur vi bemöter och hanterar företagets kunder.

 

Svenska Retoriksällskapet erbjuder kompetensutvecklande och inspirerande föreläsningar och kurser om kommunikation som utvecklar människor, arbetsplatser och företag. Vill ni stärka den interna kommunikationen på jobbet? Vill ni få människor att både lära mer om, men också att tänka till om och prata öppet om hur man kan stärka den interna kommunikationen på jobbet.

 

 

 

 Boka en utbildning till ert företag

Intern kommunikation för företag stärka sin verksamhet

Vi erbjuder: Företagsinterna utbildningar om intern kommunikation i arbetslivet. Vi håller både inspirationsföreläsningar och praktiskt inriktade kurser.

Målgrupp: Personal- och chefsgrupper.

Plats: Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela landet.

Föreläsningar: Längd, två alternativt tre timmar, beroende på era förutsättningar och önskemål.

Kurser: Längd, halvdags- eller halvdagskurser. Vi jobbar med både föreläsningspass och workshops kring intern kommunikation, utvecklingsarbete, mål, möjligheter och nya steg framåt.

Pris: Enligt offert. Priset baseras på antal deltagare, reskostnader och vilka specifika behov och önskemål ni har.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss och berätta om era utbildningsbehov och önskemål.

Kontakta Svenska Retoriksällskapet » 

 

 Kurser och föreläsningar: Personalutbildningar & chefsutbildningar

Tala, presentera, engagera

Effektiv presentationsteknik » 

Konsten att påverka

Praktisk retorik »

Intern kommunikation

Kommunikation på jobbet » 

Utvecklande kommunikation

Utveckla grupper och företag » 

Positiv respons

Att berömma och utveckla » 

Grupputveckling

Grupputveckling » 

Säljande presentationer

Effektiva presentationer »

Värdskap och representation

Framgångsrik representation » 

Kundservice

Företagsutbildningar » 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Vi erbjuder kurser och föreläsningar för personalgrupper och chefsgrupper som vill utveckla verksamhetens interna och externa kommunikation. Våra erfarna utbildningskonsulter och föreläsare utbildar och inspirerar personalgrupper och chefsgrupper inom kommunikation och ledarskap. Söker ni en kurs eller föreläsning om praktisk retorik och kommunikation som utvecklar arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika personalutbildningar, kurser och föreläsningar inom retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation i yrkeslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.