Svenska Retoriksällskapet

Chefsklubben erbjuder dig ...

 

Som medlem i Chefsklubben får du tillgång till kompetensutveckling och inspiration inom ledarskap och kommunikation. Här får du användbara kunskaper, praktiska tips och nya perspektiv. Dessutom får du tillgång till en egen chefstrust, ett samtalsforum, för gemensamma erfarenhetsutbyten kring små och stora frågor som rör ledarskap. Här talar vi om kommunikation, personal- och organisationsutveckling.

 

Chefsklubbens träffar innehåller dels dialogbaserade utbildningspass med praktiska tips och verklighetsbaserade case, dels ett samtalsforum, Chefstrusten, där du som chef får möjlighet att rådfråga och bolla idéer med chefer utanför den egna organisationen. Här ger vi varandra tips, råd och stöd i små och stora frågor.

 

Som medlem får du ...

Utbildningspass, med praktiskt användbar kompetensutveckling inom ledarskap och kommunikation. Vill du bli bättre på att coacha, inspirera, utveckla och motivera människor?

 

Tillgång till en egen chefstrust, där vi talar om små och stora frågor kring ledarskap, kommunikation, personal- och organisationsutveckling. Här har du möjlighet att ställa frågor som är direkt kopplade till din egen roll som ledare och din verksamhet. I Chefstrusten hjälper vi varandra med tips, råd och idéer.

 

Nya kontakter och ett personligt nätverk. I Chefsklubben fokuserar vi på personliga samtal, att lära känna varandra och att hjälpa varandra vid träffarna. Här är det inte ytligt kallprat eller snabba visitkortsbyten som kännetecknar träffarna utan trevliga, inspirerande samtal och nyttiga erfarenhetsutbyten.

 

Inspiration, nya idéer, nya perspektiv och nya insikter.

 

Chefsklubbens startsida » 

 

Företagsutbildningar för personal- och chefsgrupper

Retorik på jobbet. Svenska Retoriksällskapet utbildar och inspirerar personal- och chefsgrupper inom intern och extern kommunikation i företag som vill utvecklas. Söker ni en utbildning inom kommunikation som utvecklar människor, arbetsgrupper och företag?

 

Hos oss hittar ni unika kurser, föreläsningar, workshops och föredrag inom retorik, presentationsteknik och framgångsrik kommunikation i arbetslivet. Svenska Retoriksällskapet håller också föreläsningar om utvecklande ledarskap. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar över hela Sverige.

 

Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov.